010 – 477 0 433 admin@vievo.nl

15-08-2019
Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten ... lees meer

15-08-2019
Auto met transportschade is nieuw voor bpm

Bij de registratie in Nederland van een ... lees meer

15-08-2019
Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van ... lees meer

08-08-2019
Aanpassing BPM per 1 juli 2020

De BPM, de belasting van personenauto’s en ... lees meer

08-08-2019
Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en ... lees meer

08-08-2019
Beperking duur alimentatie

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel ... lees meer

01-08-2019
Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Leden van de Tweede Kamer hebben de ... lees meer

01-08-2019
Aanmelding nieuwe KOR

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling ... lees meer

01-08-2019
Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat ... lees meer

01-08-2019
Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in ... lees meer

25-07-2019
Kartelverbod zzp‘ers

Het is verboden voor ondernemingen om onderling ... lees meer

25-07-2019
Box 3-heffing

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van ... lees meer

25-07-2019
Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende ... lees meer

25-07-2019
Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Over de vraag of een werkgever verplicht is een ... lees meer

18-07-2019
Commissie belastingheffing multinationals

De staatssecretaris van Financiën heeft een ... lees meer

18-07-2019
Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Een werkgever schorste een werkneemster, die ... lees meer

18-07-2019
Wetsvoorstel implementatie ATAD2

De staatssecretaris van Financiën heeft het ... lees meer

11-07-2019
Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een ... lees meer

11-07-2019
Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer ... lees meer

11-07-2019
Forfaits in het belastingstelsel

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar ... lees meer

Meer nieuws

Trefwoord:

15-08-2019
Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander ... lees meer

15-08-2019
Auto met transportschade is nieuw voor bpm

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat geldt ook voor de registratie ... lees meer

15-08-2019
Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad concludeert tot ... lees meer

08-08-2019
Aanpassing BPM per 1 juli 2020

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Sinds 1 september 2018 moeten nieuwe ... lees meer

08-08-2019
Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De maximum ... lees meer

08-08-2019
Beperking duur alimentatie

Beperking duur alimentatie

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er geldt een maximumduur van vijf ... lees meer

01-08-2019
Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische auto's van vijf jaar en ouder. ... lees meer

01-08-2019
Aanmelding nieuwe KOR

Aanmelding nieuwe KOR

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet ... lees meer

01-08-2019
Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan worden toegerekend aan de ... lees meer

01-08-2019
Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De termijn voor het maken van ... lees meer