010 – 477 0 433 admin@vievo.nl

13-02-2020
Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief ... lees meer

13-02-2020
Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert ... lees meer

13-02-2020
Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en ... lees meer

13-02-2020
Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een ... lees meer

06-02-2020
Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

In verband met de ophef over het verplichte ... lees meer

06-02-2020
Toelichting fiscale gevolgen Brexit

In een besluit heeft de staatssecretaris van ... lees meer

06-02-2020
Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Verenigingen en stichtingen zijn ... lees meer

30-01-2020
Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de ... lees meer

30-01-2020
Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op ... lees meer

23-01-2020
Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling ... lees meer

23-01-2020
Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ... lees meer

23-01-2020
Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de ... lees meer

16-01-2020
Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

De bijtelling in de loonbelasting voor het ... lees meer

16-01-2020
Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke ... lees meer

16-01-2020
Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ... lees meer

09-01-2020
Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ... lees meer

08-01-2020
Gebruikelijk loon 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers ... lees meer

03-01-2020
Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen ... lees meer

03-01-2020
Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en ... lees meer

03-01-2020
Investeringsaftrek 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld ... lees meer

Meer nieuws

Trefwoord:

13-02-2020
Eigen woning en niet-samenlevende partners

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het ... lees meer

13-02-2020
Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op ... lees meer

13-02-2020
Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de ... lees meer

13-02-2020
Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand ... lees meer

06-02-2020
Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband ... lees meer

06-02-2020
Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en ... lees meer

06-02-2020
Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de ... lees meer

30-01-2020
Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een van de uitgangspunten van de ... lees meer

30-01-2020
Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft echter geen transitievergoeding te ... lees meer

23-01-2020
Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15 miljoen beschikbaar ... lees meer