010 – 477 0 433 admin@vievo.nl

20-02-2019
Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de ... lees meer

20-02-2019
Forensenbelasting

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van ... lees meer

20-02-2019
Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de ... lees meer

20-02-2019
Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ... lees meer

20-02-2019
Verdeling koopsom onderneming

Bij de verkoop van een onderneming of van ... lees meer

20-02-2019
Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een procedure in kort geding vroeg een ... lees meer

13-02-2019
Oplopende schuld dga

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening ... lees meer

13-02-2019
80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is ... lees meer

13-02-2019
Discriminatie sollicitante

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ... lees meer

13-02-2019
Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Een van de plannen die in het regeerakkoord van ... lees meer

07-02-2019
Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer ... lees meer

07-02-2019
Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de ... lees meer

07-02-2019
Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle ... lees meer

07-02-2019
Overgangsrecht Brexit aangekondigd

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk ... lees meer

31-01-2019
Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

De omzetbelasting, die drukt op goederen en ... lees meer

31-01-2019
Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon ... lees meer

31-01-2019
Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan ... lees meer

31-01-2019
Landelijke Landbouwnormen 2018

De Belastingdienst heeft de Landelijke ... lees meer

31-01-2019
Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod ... lees meer

24-01-2019
Kamervragen aangifte omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft ... lees meer

Meer nieuws

Trefwoord:

20-02-2019
Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke verkrijging. De wetsbepaling ... lees meer

20-02-2019
Forensenbelasting

Forensenbelasting

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over ... lees meer

20-02-2019
Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging ... lees meer

20-02-2019
Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de ... lees meer

20-02-2019
Verdeling koopsom onderneming

Verdeling koopsom onderneming

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen ... lees meer

20-02-2019
Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen ... lees meer

13-02-2019
Oplopende schuld dga

Oplopende schuld dga

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het ... lees meer

13-02-2019
80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, ... lees meer

13-02-2019
Discriminatie sollicitante

Discriminatie sollicitante

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ... lees meer

13-02-2019
Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis ... lees meer