010 – 477 0 433 admin@vievo.nl

21-11-2019
Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- ... lees meer

21-11-2019
Premiepercentages en maximum premieloon 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ... lees meer

21-11-2019
Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de ... lees meer

21-11-2019
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die ... lees meer

21-11-2019
Oude schuld volgt huis niet naar box 3

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de ... lees meer

14-11-2019
Transitievergoeding

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans ... lees meer

14-11-2019
Gebruik eHerkenning

Particulieren maken gebruik van DigiD voor ... lees meer

14-11-2019
Verbreking fiscale eenheid op verzoek

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer ... lees meer

14-11-2019
Voorkom verliesverdamping

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, ... lees meer

14-11-2019
Investeringsaftrek

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek ... lees meer

14-11-2019
Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de ... lees meer

14-11-2019
Bijtelling privégebruik fiets

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking ... lees meer

14-11-2019
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle ... lees meer

14-11-2019
Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen ... lees meer

14-11-2019
Afdracht privégebruik

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 ... lees meer

14-11-2019
Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar ... lees meer

14-11-2019
Dividend

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga's ... lees meer

14-11-2019
Afkoop pensioen in eigen beheer?

Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in ... lees meer

14-11-2019
Beperk de belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box ... lees meer

14-11-2019
Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw ... lees meer

Meer nieuws

Trefwoord:

21-11-2019
Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de ... lees meer

21-11-2019
Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 ... lees meer

21-11-2019
Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De wettelijke indexering daarvan ... lees meer

21-11-2019
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking ... lees meer

21-11-2019
Oude schuld volgt huis niet naar box 3

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld kan niet hoger zijn ... lees meer

14-11-2019
Transitievergoeding

Transitievergoeding

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een transitievergoeding bij ontslag niet pas als het dienstverband twee jaar heeft ... lees meer

14-11-2019
Gebruik eHerkenning

Gebruik eHerkenning

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de ... lees meer

14-11-2019
Verbreking fiscale eenheid op verzoek

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2019 is ... lees meer

14-11-2019
Voorkom verliesverdamping

Voorkom verliesverdamping

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen worden verrekend met winsten van de negen volgende jaren. Voor ... lees meer

14-11-2019
Investeringsaftrek

Investeringsaftrek

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.300 ... lees meer