010 – 477 0 433 admin@vievo.nl

24-09-2020
Uitzondering op eis vlakke laadvloer

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren ... lees meer

24-09-2020
Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het kader van de uitwerking van de afspraken ... lees meer

24-09-2020
Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers ... lees meer

24-09-2020
Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: een overzicht

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: aanpassing box 3

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de ... lees meer

10-09-2020
Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw ... lees meer

10-09-2020
Beslag OM op banktegoeden

De rendementsgrondslag voor box 3 van de ... lees meer

10-09-2020
Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een ... lees meer

03-09-2020
Besluit functionele valuta aangepast

De Belastingdienst kan op verzoek van een ... lees meer

03-09-2020
Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen ... lees meer

03-09-2020
Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

De dga van een bv stelt kunstwerken ter ... lees meer

31-08-2020
Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact ... lees meer

Meer nieuws

Trefwoord:

24-09-2020
Uitzondering op eis vlakke laadvloer

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig voorzien te zijn van een vlakke laadvloer. De laadvloer dient aan zekere ... lees meer

24-09-2020
Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de ... lees meer

24-09-2020
Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de ... lees meer

24-09-2020
Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: een overzicht

Belastingplan 2021: een overzicht

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt ... lees meer

17-09-2020
Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het ... lees meer