Archief

02-12-2021
Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op … lees meer

02-12-2021
Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

De rente van schulden, die deel uitmaken van de … lees meer

02-12-2021
Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de … lees meer

02-12-2021
Werknemer nam per direct ontslag

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft … lees meer

02-12-2021
Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse … lees meer

29-11-2021
Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor … lees meer

25-11-2021
Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een … lees meer

25-11-2021
Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. … lees meer

25-11-2021
Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door … lees meer

25-11-2021
Premiepercentages en maximum premieloon 2022

De staatssecretaris van SZW heeft de … lees meer

18-11-2021
Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het … lees meer

18-11-2021
Start vaststelling TVL Q2 2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling … lees meer

18-11-2021
Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

De minister van EZK heeft in een brief aan de … lees meer

18-11-2021
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel … lees meer

18-11-2021
Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De … lees meer

11-11-2021
Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de … lees meer

11-11-2021
Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

Het besluit tot wijziging van het … lees meer

11-11-2021
AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan … lees meer

11-11-2021
Los (extra) af op uw hypotheek

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op … lees meer

11-11-2021
Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

De vrijstelling voor schenkingen die verband … lees meer

Meer nieuws

Nieuws

01-10-2020
Tijdelijke verhuur tuinhuis

De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. Het eigenwoningforfait vormt een positief inkomensbestanddeel. Rente en kosten van de eigenwoningschuld kunnen in aftrek worden gebracht. Een eigen woning is een gebouw met aanhorigheden dat aan de belastingplichtige anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Aanhorigheden zijn zaken als garages, schuren en tuinhuisjes. Het tijdelijk ter beschikking stellen van de eigen woning aan derden ontneemt aan de woning niet het karakter van hoofdverblijf. Dat betekent dat de eigenwoningregeling gedurende de terbeschikkingstelling van toepassing blijft. De wet bevat voor de tijdelijke verhuur van de eigen woning de bepaling dat naast het eigenwoningforfait 70% van de verhuuropbrengst in aanmerking wordt genomen als inkomsten uit eigen woning.

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen over de gevolgen voor de inkomstenbelasting van de tijdelijke terbeschikkingstelling van een tuinhuis aan derden. Het tuinhuis kwalificeerde als aanhorigheid van de eigen woning. Volgens de Hoge Raad geldt de regel dat er geen gevolgen zijn voor de toepassing van de eigenwoningregeling aan de tijdelijke terbeschikkingstelling van de eigen woning zelf ook voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gedeelte van of een aanhorigheid bij een eigen woning. Dat betekent dat voor die gehele woning blijft gelden dat zij geacht wordt anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking te staan aan de belastingplichtige. De Hoge Raad heeft het andersluidende oordeel van Hof Amsterdam vernietigd. Volgens het hof had de verhuur van het tuinhuis tot gevolg dat de eigenwoningregeling niet meer van toepassing was op het tuinhuis.

Het oordeel van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat 70% van de verhuuropbrengst van het tuinhuis belast is als inkomsten uit eigen woning.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR20201448, 19/03974 | 17-09-2020

Terug

Inloggen